MEDIAMBIENT

LA PETJADA MEDIAMBIENTAL

#TURNYOURGREENON, la iniciativa de VIENA per millorar la nostra petjada mediambiental al planeta

Al Viena ens definim com un projecte compartit amb el nostre propi equip, els nostres clients i la societat en què vivim. Per això, respectar i contribuir a l’entorn social, cultural i mediambiental és un dels nostres objectius fonamentals com a empresa responsable.

Cada dia el món alça la veu demanant alternatives més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Per això, amb aquest convenciment i sota el lema #TurnYourGreenON, volem fer més visible el nostre esforç per contribuir al canvi global, millorant la nostra petjada al planeta i fent-ho de manera respectuosa amb l’entorn.

Al Viena disposem d’una política mediambiental que actua com a marc global. D’aquí neixen diferents projectes, com ara la reducció i la prevenció de la contaminació associada a l’activitat del negoci, el desenvolupament de programes per a la segregació i la gestió correctes dels residus, la construcció d’edificis energèticament més eficients i la reducció del malbaratament, entre molts d’altres.

QUINES INICIATIVES PORTEM A TERME?
Solucions sostenibles que ens ajuden a vetllar per un món més bell:

ENERGIA 100% RENOVABLE

L’energia és un recurs indispensable per poder fer la nostra feina. Per això, vetllem per fer-ne un ús responsable. Actualment, l’energia dels nostres establiments prové de fonts 100 % renovables. Alhora, apliquem mesures per reduir-ne l’ús: sistemes d’il·luminació LED, façanes amb aïllament superior a l’estàndard, aigua calenta recuperada de les màquines de climatització, maquinària que optimitza el seu consum en repòs, entre d’altres.

En paral·lel, treballem en diferents projectes per millorar la gestió de la despesa energètica. D’una banda, als establiments amb una arquitectura que ho permet, instal·lem plaques solars als sostres de l’edifici per poder escalfar l’aigua amb aquesta energia. D’altra banda, aquest any instal·larem plaques fotovoltaiques en alguns establiments per poder generar nosaltres mateixos part de l’energia elèctrica que consumeix el restaurant.

Des del 2019 hem estalviat al planeta més de 30 TONES de plàstic i ara ja podem dir que pas a pas hem reduït un 70% l’ús de plàstic en els nostres envasos.

REDUCCIÓ DE PLÀSTICS

Amb l’objectiu de reduir l’impacte del residus que generem, hem aplicat diverses iniciatives als nostres restaurants: utilitzem envasos, coberts i cristalleria que REutilitzem, REnetegem i tornem a REutilitzar. Processos circulars amb els que estalviem recursos al planeta.

Si tenim alternativa, la nostra elecció sempre és eliminar el plàstic i el substituïm per materials menys nocius per al planeta. 

Vam començar amb una caixeta de cartró però hem pogut limitar-la a les comandes per endur. Ara oferim plats de procellarna i així els podem reutilitzar. 

Fem servir coberts d’acer inoxidable i així els podem reutilitzar.  
Pel que fa a les comandes per endur, oferim coberts 100 % compostables. Alhora, servim les nostres patates amb forquilletes de fusta provinents de boscos sostenibles, és a dir, certificats amb FSC (Forest Stewardship Council), que garanteix la gestió responsable dels recursos forestals.

Als nostres restaurants utilitzem gots de vidre per a les begudes i tasses de ceràmica per a la ca feteria; així podem reutilitzar tota la cristalleria. 

Utilitzem bols elaborats 100 % amb fibra de sucre de canya, de manera que són compostables.

Hem sustituit el tovalló blanc per un tovalló fet amb paper 100 % reciclat i que és biodegradable.