SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Privacitat i Protecció de dades personals

Com a norma general la utilització de la web d’Establiments Viena, S.A. (d’ara endavant, VIENA), no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant l’anterior, l’usuari podrà remetre al responsable del tractament, VIENA, amb domicili social en C/ de Vinyals núm. 61, 08221 Terrassa (Barcelona), les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte poden disposar-se en la pàgina web. Aquests formularis inclouen informació concreta sobre les finalitats per a les quals les seves dades seran tractades, en compliment a les exigències establertes en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i restant legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les seves dades personals seran tractats per VIENA de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit.

L’informem que les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra forma a cap tercer, excepte a aquells proveïdors de serveis de VIENA els qui realitzen determinades activitats per a la companyia (com per exemple, l’enviament de les comunicacions, proveïdors de serveis informàtics, etc), però en cap cas per a les seves finalitats pròpies.

 

Possibles finalitats i bases de legitimació

L’informem que les dades personals que Vostè ens faciliti podran seran tractats per Establiments Viena, S. A. per a les següents finalitats:

Les categories de dades tractades en cada tractament seran les identificades en els formularis de recollida de dades.

 

Terminis de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini establert d’acord amb el que s’estableix en el quadre següent, tret que vostè consenti que es conservi durant un termini superior, sense perjudici de conservació i manteniment sota el degut bloqueig per a la seva posada a la disposició de les autoritats. Recordi que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Cessió de drets d’imatge per a campanyes de publicitat

En el cas de les persones treballadores de VIENA que prestin el seu consentiment per a participar en les campanyes de publicitat mitjançant la cessió de la seva imatge ho faran d’acord amb els termes i condicions que seran facilitats a aquest efecte amb caràcter previ a la cessió, en els quals s’indicaran aspectes específics de la cessió com ara els suports, la durada de la cessió, el territori, etc.

Amb l’objectiu de que la informació continguda als nostres fitxers estigui sempre actualitzada, preguem als nostres usuaris que ens comuniquin, el més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

VIENA li recorda que podrà exercir el seu dret de reclamació davant l’autoritat de control competent, Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.aepd.es

 

Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

Podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, a través de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça [email protected], o si el prefereix, per mitjà de correu postal dirigit a l’adreça C/ de Vinyals núm. 61, 08221 Terrassa (Barcelona), en el qual l’Usuari s’identificarà i indicarà amb claredat l’objecte de la seva sol·licitud.

A fi de que la informació continguda en els nostres fitxers estigui sempre actualitzada preguem als nostres usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

VIENA li recorda que podrà exercir el seu dret de reclamació davant l’autoritat de control competent, Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es.

 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Si tingués qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre la forma en la qual tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, en l’adreça de correu electrònic [email protected].

 

Nivells de Seguretat

La informació rebuda per VIENA a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Així mateix, en resposta a la preocupació de VIENA per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, hem adoptat tots els mitjans tècnics al nostre abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del Lloc web. En tot cas, ha de tenir-se en compte que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.