Tast de cultura

Aprèn i gaudeix: l’art, la música i les paraules ens permeten descobrir d’on venim per poder decidir cap on anem.

Ulisses

James Joyce

James Joyce (1882-1941). És considerat el màxim exponent del modernisme anglosaxó i també un dels autors més influents del segle XX. La seva escriptura destaca per presentar un important component innovador i experimental que el va portar a innovar en noves formes i estils literaris.

Per què la triem?

És una de les obres més influents de la literatura universal. Una epopeia moderna que narra com transcórrer un dia del seu protagonista a Dublin. Un dels trets diferencials de l’obra és que utilitza un estil diferent per a cada capítol. El més utilitzat és el monòleg interior caracteritzat per expressar els pensaments tal i com fem en la vida real: lliure i amb desinhibició. És l’anomenat “flux de la consciència”.

By Paul Hermans

"Sí perquè ell no havia fet mai una cosa com això de demanar que li portessin lesmorzar al llit "

Sí perquè ell no havia fet mai una cosa com això de demanar que li portessin lesmorzar al llit amb un prell dous des de lhotel City Arms quan es feia el malmirrós amb una veu decaiguda tot un personatge per ferse linteressant amb aquell fardot de Mrs Riordan que es pensava que shi faria larròs i no ens va deixar ni cinc tot per a misses per a ella i la seva ànima més rància que shagi vist mai quan shavia de gastar 4 penics per lesperit de cremar ja no sabia què li passava explicantme les seves penes tenia corda per a no acabar mai que si la política i els terratrèmols i la fi del món més val que ens ho agafem una mica bé.

Fragment del capítol 18.