Seguim fent del Viena un lloc segur

Garantir la Seguretat Alimentària i la Seguretat i Salut de les persones ha estat i és un valor essencial per Viena. Disposem d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària certificat amb la Norma Internacional UNE-EN ISO22000:2005; i també de Servei de Prevenció propi Seguretat i Salut en el Treball que també és auditat externament.

 

Seguint amb el nostre objectiu de protegir equip i clients hem activat el protocol “Seguim fent de Viena un lloc més segur”, que incorpora noves mesures de seguretat adaptades a la situació actual. Ara, fem un pas més endavant i iniciem la Certificació COVID 19 amb l’auditora AENOR. 

NETEGES


Neteja i desinfecció de tot l’establiment amb productes viricides prèviament a l’obertura.

Augmentem la freqüència de les neteges a totes les superfícies.

Incorporem productes específics (viricides) a les nostres neteges.

Rentem la vaixella i les safates a altes temperatures.

EQUIP VIENA


Prenem la temperatura diàriament a tothom abans de treballar.

Utilitzem elements de protecció individual.

Augmenten la freqüència del rentat de mans cada 30 minuts.

Reduïm el número de persones treballant a àrees d’ús comú.

Hem impartit formació específica a tot l’equip.

El nostre equip es canvia a diari l’uniforme.

CLIENT


Recordem la necessitat de mantenir la distancia social.

Utilitzem packaging d’un sol ús i evitem l’ús de vaixella i safates.

Recomanem pagar amb targeta o dispositiu mòbil i evitar l’efectiu.