Tast de cultura

Aprèn i gaudeix: l’art, la música i les paraules ens permeten descobrir d’on venim per poder decidir cap on anem.

Els acrònims més famosos

Descobrim l’origen d’alguns dels acrònims quotidians més informals, però
molt pràctics, per comunicar-nos sigui per escrit o per mòbil.

SOS

És la representació alfabètica d’un senyal de socors sonor en codi Morse: tres de curts, tres de llargs, tres de curts (· · · – – – · · ·). Els alemanys van començar a utilitzar aquesta seqüència el 1905. Poc després es va aprovar internacional-ment, de manera que s’hagué d’assignar unes lletres al senyal. L’opció triada va ser SOS, que els angloparlants associaren amb frases com Save our souls o Save our ship («Salveu les nostres ànimes» o «Salveu el nostre vaixell»).

En aquest cas, més que un acrònim, SOS és un retroacrònim. Tot i així, primer van ser les sigles, i després es buscaren els mots que hi podrien correspondre.


O.K.

Segons la teoria més acceptada, aquesta expressió va néixer el 1837 durant la campanya de les eleccions presidencials dels Estats Units. Un del seus candidats era Martin Van Buren, oriünd d’Old Kinderhook (Nova York). El nom d’aquesta petita localitat, abreujada en les seves inicials (OK) fou utilitzat per batejar l’associació creada per als seguidors de Van Buren, el qual finalment va guanyar.

Va ser el vuitè president dels EUA (1837-1841) i el primer d’origen no britànic en la història del país. Va ser així com l’acrònim de la població d’aquest polític (OK) es convertí en símbol d’acord.


K.O.

És l’acrònim de l’expressió anglesa knock out, i entre els seus múltiples significats es pot traduir com a ‘fora de combat’, ‘eliminar’, ‘deixar sense sentit o coneixement’. Prové del món de la boxa. El nom d’aquest esport deriva de l’anglès box (‘capsa’), en al·lusió al quadrilàter on els boxejadors es peguen.

L’expressió knock out l’hem catalanitzat amb el mot noquejar, que és la forma correcta per referir-se a algú que ha estat derrotat ràpidament o que ha quedat tombat i sense sentit a causa d’un cop. El terme KO també s’ha instal·lat en el nostre llenguatge col·loquial per assenyalar que algú està esgotat o exhaust: «Ja no puc més, la jornada de treball m’ha deixat KO».


XOXO

Més que un acrònim, és considerat una sigla visual i la primera emoticona de la història. Com a expressió de comiat significa ‘petons i abraçades’ (hugs and kisses). Sobre el seu origen anglès, hi ha tres teories. La primera diu que la X simbolitza la forma dels llavis quan enviem un petó i que la O al·ludeix al cercle que formen dues persones abraçant-se.

La segona interpreta la X com la forma dels braços creuant-se en una abraçada i que la O recrea la forma dels llavis en un petó. I la tercera hipòtesi afirma que és una expressió nascuda dels sons. Així, la pronunciació de la X en anglès és semblant a la lletra K de kisses (‘petons’) i la lletra O és similar a la pronunciació anglosaxona de la H de hugs (‘abraçades’).