Inspiració per Europa

Viatja i somia: descobreix els punts de trobada del continent i explora els testimonis de la seva història amb una nova mirada.

Com sobreviure a Roma?

PER SABER LES TRADUCCIONS, FES CLIC A LES IMATGES!

Hola

Ciao/Salve

Adéu

Arrivederci

Quant costa?

Quanto costa?

A quina hora és l’esmorzar?

A che ora è la colazione?

Una taula, si us plau

Un tavolo, per favore

El compte, si us plau

Il conto, per favore

On és el lavabo?

Dov’è il bagno?

Dinar

Pranzare

Sopar

Cenare

Bon dia

Buongiorno

Bona tarda

Buonasera

Bona nit

Buona notte

Quan surt el proper tren?

Quando parte il prossimo treno?

Hi ha alguna especialitat local?

C’è qualche specialità locale?

On és el Barri Trastevere?

Dov’è il quartiere di Trastevere?

Com arribo al Coliseum

Come arrivo al Colosseo?

Tirar una moneda a la Fontana di Trevi.

Gettare una moneta nella Fontana di Trevi.

Prendre un gelat a la Plaça Espanya.

Prendere un gelato in Piazza di Spagna.