Tast de cultura

Aprèn i gaudeix: l’art, la música i les paraules ens permeten descobrir d’on venim per poder decidir cap on anem.

Aprendre de memòria

La frase Aprendre una cosa de memòria equival a aprendre una cosa al peu de la lletra.

ANGLÈS

TO LEARN BY HEART

APRENDRE A TRAVÉS DEL COR


PORTUGÈS

DECORAR UMA COISA

SABER UNA COSA DE COR


EUSKERA

APRENDER DE CABEZA

APRENDRE DE CAP


FRANCÈS

APPRENDRE PAR COEUR

APRENDRE DE COR


La paraula memòria conté l’arrel indoeuropea *men-1 (“pensar”) -l’indoeuropeu és la llengua mare de la majoria de llengües del món. Aquesta arrel també és present en paraules com ment, dement, mentida, menció, esmentar, comentar, reminiscència, mostrar o admonició. En la mitologia grega, la memòria era personificada per la deessa Mnemòsine. Les seves filles eren les Muses, representants de les diferents branques del coneixement.

En anglès es diu “to learn by heart” (“aprendre a través del cor”) perquè antigament es creia que el cor era la seu de la memòria. Així ho reflecteix el nostre verb recordar que al·ludeix a l’acció de tornar (re-) a passar una idea pel cor (cor, cordis, en llatí). La paraula cor en anglès, heart, igual que l’alemanya Herz, deriva de l’arrel indoeuropea *kerd-, que precisament significa “cor”.