Visites d’escoles

Sabent com d’importants són les noves generacions, des de l’any 2003 oferim als centres escolars la possibilitats de visitar el nostre centre de producció, ubicat al Polígon Industrial de Can Roqueta, a Sabadell.

Durant la seva estada, els assistents coneixen de primera mà els nostres valors, com és el procés de fabricació de productes càrnics, el funcionament del laboratori, la central de logística i un establiment. També se’ls explica quins són els aspectes bàsics d’una alimentació de qualitat i els principals conceptes de la nutrició.

Informació bàsica sobre el procediment de les vistes:

  • La visita a la fàbrica té una durada de 3 hores i es realitza cada dilluns en dies lectius.
  • L’aforament màxim és de 25-30 alumnes.
  • En tot moment, el grup haurà d’anar acompanyat del tutor o tutora i el responsable de la visita.
  • La visita es realitza en un ambient de baixes temperatures per tal d’evitar el trencament de la cadena de fred. Per aquest motiu, recomanem que tots els nens i nenes portin jaqueta, tant a l’estiu, com a l’hivern.

Bones pràctiques per visitar les nostres instal·lacions

A Viena vetllem sempre per garantir la qualitat i innocuïtat dels aliments que servim als nostres clients, per això, demanem a les escoles inscrites que segueixin uns hàbits higiènics determinats durant la seva visita:

  • Els assistents no poden portar ornaments personals (anells, arracades, polseres, rellotges, pírcings, etc)
  • S’ha de mantenir un correcte estat d’higiene personal i utilitzar productes desinfectants per rentar-se les mans.
  • Evitar qualsevol acció que pugui posar en perill la innocuïtat d’un producte com tossir, rascar-se o esternudar, entre altres.
  • No tocar les màquines, ni les superfícies de treball i els productes.

Una vegada confirmada la participació, facilitarem més informació al responsable del grup.